2013 – Rosa Taikon

2014-01-06

Rosa Taikon tilldelas 2013 års Olof Palmepris för sin livslånga kamp för mänskliga rättigheter.

Under tider som präglats och fortsätter att plågas av främlingsfientlighet har hon kompromisslöst stått upp för alla människors lika värde.

Rosa Taikon personifierar samtidigt fem decennier av kamp för romernas kultur och medborgerliga rättigheter. Genom sitt arbete i Sverige och utomlands har hon visat att också enskilda människor kan påverka samhällsutvecklingen. Genom sitt konstnärskap har hon berikat samhället.

Med detta pris tackar vi Rosa Taikon för en stor och viktig gärning i Olof Palmes anda.