Monthly Archives: december 2010

2010 – Eyad El Sarraj

2010-12-31
2010 års Olof Palmepris går till den palestinske psykiatrikern, freds- och människorättsaktivisten Eyad El-Sarraj i Gaza för hans uppoffrande och oförtröttliga kamp för förnuft, försoning och fred i en region som präglas av våld, ockupation, förtryck och mänsklig misär. I sitt professionella och politiska arbete har Eyad El-Sarraj ställt sig på den enskilda människans sida, oavsett nationalitet, kön eller samhällsställning. Han har lyft fram förtryckets destruktiva påverkan på den psykiska hälsan. Han har visat på de samband som uppstår mellan instängdhet, hopplöshet, desperation och våld, samt hur detta negligeras av såväl palestinska som israeliska myndigheter. Eyad El-Sarraj ger hopp och röst åt ett marterat folk; för en rättvis fred mellan Israel och Palestina, och för försoning inom Palestina självt. Läs mer >

2010 – Eyad El Sarraj

The 2010 Olof Palme Prize is awarded to the Palestinian psychiatrist Eyad El-Sarraj, peace and human rights activist in Gaza, for his self-sacrificing and indefatigable struggle for common sense, reconciliation, and peace in a region characterized by violence, occupation, repression and human misery. In his professional and political work, Eyad El-Sarraj has stood on the side of the individual human being, regardless of nationality, gender or social position. He has brought into the light the destructive influence of repression on mental health. He has shown the connections arising between confinement, hopelessness, desperation and violence, and how this is neglected by both Palestinian and Israeli authorities. Läs mer >