Monthly Archives: april 2010

Unga medicinares engegemang ledde till samarbete mellan medicinska fakultet i Göteborg och Palestina

2010-04-16
Måndag den 19 april arrangerar Sahlgrenska akademin i Göteborg sin årliga internationaliseringsdag ” Se Världen” som vänder sig till studenter och anställda vid akademin.  Ett projekt som lyfts fram är det nu officiella samarbetet mellan Sahlgrenska Akademin och Medicinska Fakulteten vid Al-Quds University i Palestina. Samarbetet fakulteten emellan har vuxit fram utifrån de kontakter som […] Läs mer >

Tre Palmestipendiater i fredsprojekt utvisade från Israel

2010-04-08
Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF) och Palestinska Föreningen (PF) beviljades i november 2009 60.000 kronor från Olof Palmes minnesfond för en studieresa till Israel och Palestina inom ramen för "Skolprojektet". Detta fredsprojekt samlar unga svenskar med judisk och palestinsk bakgrund som tillsammans föreläser i svenska gymnasieskolor. Torsdag den 1 april reste så en grupp till […] Läs mer >