Monthly Archives: februari 2010

2009 – Carsten Jensen

2010-02-02
Olof Palmepriset 2009 går till den danske författaren och samhällsdebattören Carsten Jensen. I en tid då solidaritet och medmänsklighet sätts under tryck är behovet av modiga, aktiva och envetna försvarare av människovärdet som störst. Carsten Jensen har vid sidan om sitt framgångsrika författarskap varit en både kompromisslös och kunnig försvarare av alla människors lika värde. I ord och handling har han tagit ställning för de utsattas position i det egna samhället och i världen. Läs mer >

2009 – Carsten Jensen

The Olof Palme Prize 2009 is awarded to the Danish writer and debater Carsten Jensen. In a time when solidarity and compassion are under pressure, the need for brave, engaged and determined defenders of human rights is greater than ever. As a successful writer, Carsten Jensen has also been an uncompromising and knowledgeable defender of every individual's equal worth. In words and in actions, he has stood up for the weak and the vulnerable in his own society and around the world. Läs mer >