2010 – Eyad El Sarraj

2010-12-31

2010 års Olof Palmepris går till den palestinske psykiatrikern, freds- och människorättsaktivisten Eyad El-Sarraj i Gaza för hans uppoffrande och oförtröttliga kamp för förnuft, försoning och fred i en region som präglas av våld, ockupation, förtryck och mänsklig misär. I sitt professionella och politiska arbete har Eyad El-Sarraj ställt sig på den enskilda människans sida, oavsett nationalitet, kön eller samhällsställning. Han har lyft fram förtryckets destruktiva påverkan på den psykiska hälsan. Han har visat på de samband som uppstår mellan instängdhet, hopplöshet, desperation och våld, samt hur detta negligeras av såväl palestinska som israeliska myndigheter.
Eyad El-Sarraj ger hopp och röst åt ett marterat folk; för en rättvis fred mellan Israel och Palestina, och för försoning inom Palestina självt.

 

Om Eyad El-Sarraj (1944-2013)

Eyad El-Sarraj var verksam som psykiatriker och människorättsaktivist i Gaza. I sin profession fokuserade han på att visa på hur konflikten mellan Israel och Palestina traumatiserar den psykiska hälsan, framför allt hos barnen. 1990 grundade han Gaza Community Mental Health Program där invånarna i Gazaremsan får hjälp och behandling för psykiska problem och trauman. Eyad El-Sarraj arbetade oförtröttligt för fred och försoning och var också politiskt aktiv, bland annat som rådgivare vid fredsförhandlingar.