2009 – Carsten Jensen

2010-02-02

 Olof Palmepriset 2009 går till den danske författaren och samhällsdebattören Carsten Jensen. I en tid då solidaritet och medmänsklighet sätts under tryck är behovet av modiga, aktiva och envetna försvarare av människovärdet som störst. Carsten Jensen har vid sidan om sitt framgångsrika författarskap varit en både kompromisslös och kunnig försvarare av alla människors lika värde. I ord och handling har han tagit ställning för de utsattas position i det egna samhället och i världen. Carsten Jensens engagemang för förföljda och förtryckta har fört honom till krigets Balkan, Burma och Afghanistan, liksom till kyrkor och torg i sitt eget hemland där han försvarat asylsökande flyktingars mänskliga rättigheter. Carsten Jensen riktar ljuset mot vår självtillräcklighet och trångsynthet. Han bjuder oss att stå upp för humanism, förnuft och framtidstro.

 

Om Carsten Jensen

Carsten Jensen, författare, kritiker och debattör från Danmark. Han är mångfaldigt prisbelönt för sina böcker och särskilt känd för sina reseskildringar där han alltid stått upp för humanism och mänskliga rättigheter.