Monthly Archives: oktober 2008

Olof Palmes minnesfond får stöd av UD för FN-projekt

2008-10-20
Olof Palmes minnesfond och UNITAR (United Nations Institute for Training and Research) ges nu möjlighet att fortsätta med pilotprojektet "UNITAR Negotiation Series" genom vilket man vill ge diplomater från tredje världen möjlighet att stärka sina färdigheter i multilaterala förhandlingssituationer. Seminarierna har hittills hållits i två utbildningsomgångar i FN: s högkvarter i New York genom anslag […] Läs mer >