Monthly Archives: februari 2008

2008 – Dr. Denis Mukwege

2008-02-13
Olof Palme priset 2008 går till Dr. Denis Mukwege för hans arbete för fred och mänskliga rättigheter i Demokratiska Republiken Kongo (DRC), ett av världens mest konfliktdrabbade länder. I en region där människans mest brutala sidor kommer till uttryck i våldet mot kvinnor och dess omfattning nått ofattbara nivåer har Dr Denis Mukwege gjort det till sin livsuppgift att enträget kämpa i motsatt riktning. Panzisjukhuset, som Dr Mukwege grundade och driver, tjänar på ett föredömligt sätt freden, förståelsen och solidariteten genom verksamheten för de kvinnor som är konfliktens mest utsatta offer. Läs mer >

Palmepriset 2007 går till Parvin Ardalan!

Olof Palmepriset 2007 går till PARVIN ARDALAN, frontfigur inom den iranska kvinnorörelsen. Med sitt engagemang och enträgna arbete representerar hon en demokratins och dialogens väg i en konfliktfylld region. Läs mer  Läs mer >

2008 – Dr. Denis Mukwege

The Olof Palme Prize 2008 is awarded to Dr. Denis Mukwege for his work for peace and human rights in the Democratic Republic of Congo (DRC), one of the world's most conflict ridden countries. In a region where man's most brutal sides are shown in the violence against women and its proportions have reached unimaginable levels, Dr. Denis Mukwege has made it his life work to unceasingly fight in the opposite direction. The Panzi Hospital, founded and headed by Dr. Mukwege, serves peace, understanding and solidarity in a way worthy of imitation through the work with the women who are the most exposed victims of this conflict. Läs mer >

2007 – Parvin Ardalan

The Olof Palme Prize for 2007 goes to Parvin Ardalan, who has succeeded in making the demand for equal rights for men and women a central part of the struggle for democracy in Iran. As a result, the women’s movement for civil rights and liberties has, to a great extent, spread geographically as well as socially. Despite persecution, threats and harassment, Parvin Ardaln has been persistent in her struggle and never compromised her ideals. Läs mer >

Olof Palmes minnesfond och FN i samarbete

2008-02-12
Den 25-27 februari går nästa seminarieomgång av stapeln i FN-högkvarteret i New York. UNITAR (UN Institute for Training and Research) och minnesfonden genomför detta samarbete med målsättningen att kurserna ska ge diplomater från tredje världen ett verktyg att göra sin röst hörd i förhandlingar på den internationella arenan och därmed få ett större inflytande och […] Läs mer >