2008 – Dr. Denis Mukwege

2008-02-13

Olof Palme priset 2008 går  till Dr. Denis Mukwege för hans arbete för fred och mänskliga rättigheter i Demokratiska Republiken Kongo (DRC), ett av världens mest konfliktdrabbade länder. I en region där människans mest brutala sidor kommer till uttryck i våldet mot kvinnor och dess omfattning nått ofattbara nivåer har Dr Denis Mukwege gjort det till sin livsuppgift att enträget kämpa i motsatt riktning. Panzisjukhuset, som Dr Mukwege grundade och driver, tjänar på ett föredömligt sätt freden, förståelsen och solidariteten genom verksamheten för de kvinnor som är konfliktens mest utsatta offer. Hans arbete förtjänar uppmärksamhet världen över som ett beundransvärt exempel på vad mod, ihärdighet och bärande hopp kan åstadkomma för mänskliga rättigheter och värdighet i en tid då dessa värden tycks vara som mest avlägsna.

 

Om Denis Mukwege

Dr. Denis Mukwege är grundare av Panzisjukhuset i Bukavu i Kongo-Kinshasa, där han arbetar som föreståndare och chefskirurg, specialiserad på gynekologi. Hans ihärdiga arbete att uppmärksamma sexuellt våld vid krig och konflikter samt att belysa de bakomliggande orsakerna till övergreppen har fått stor uppmärksamhet världen över. 2012 blev han utsatt för ett mordförsök och tvingades att lämna landet. I januari 2013 återvände han till Bukavi efter ett massivt folkligt upprop för hans återkomst.

 

Dr. Denis Mukwege

Dr. Denis Mukwege