Monthly Archives: februari 2007

2007 – Parvin Ardalan

2007-02-13
Parvin Ardalan är en frontfigur inom den iranska kvinnorörelsen. Med sitt engagemang och enträgna arbete representerar hon en demokratins och dialogens väg i en konfliktfylld region. Parvin Ardalan har lyckats göra kravet på lika rättigheter för män och kvinnor till en central del av kampen för demokrati i Iran. Tack vare detta har kvinnorörelsen för de medborgerliga fri- och rättigheterna nått stor spridning såväl geografiskt som inom breda samhällsskikt. Trots förföljelse, hot och trakasserier har Parvin Ardalan omutligt fortsatt strida för sina ideal. Med alltmer uppfinningsrika metoder har hon och hennes medsystrar förmått öka stödet för allas lika rättigheter. Läs mer >