2007 – Parvin Ardalan

2007-02-13

Olof Palmepriset 2007

Parvin Ardalan
Parvi Ardalan är en frontfigur inom den iranska kvinnorörelsen. Med sitt engagemang och enträgna arbete representerar hon en demokratins och dialogens väg i en konfliktfylld region. Parvin Ardalan har lyckats göra kravet på lika rättigheter för män och kvinnor till en central del av kampen för demokrati i Iran. Tack vare detta har kvinnorörelsen för de medborgerliga fri- och rättigheterna nått stor spridning såväl geografiskt som inom breda samhällsskikt. Trots förföljelse, hot och trakasserier har Parvin Ardalan omutligt fortsatt strida för sina ideal. Med alltmer uppfinningsrika metoder har hon och hennes medsystrar förmått öka stödet för allas lika rättigheter. Den pågående och Uppmärksammade kampanjen för en miljon namnunderskrifter mot diskriminering är ett lyckat exempel på detta. Deras enträgna arbete förtjänar internationell uppmärksamhet som en demokratins och fredens väg i denna oroliga och konfliktfyllda region.

Om Parvin Ardalan

Parvin Ardalan är en författare och människorättsaktivist från Iran men har sedan 2012 permanent uppehållstillstånd i Sverige. 2010 kom hon till Malmö som stadens första fristadsförfattare. Hon kämpade innan dess länge för jämställdhet och yttrandefrihet i Iran, något som ledde till rättegångar och fängelsestraff samt att hon stoppades från att resa och ta emot Olof Palme-priset.

Se Parvin Ardalans tacktal:

Se informationsvideon om ”One Million Signature Campaign”:

Dessa båda videoklipp visades under prisceremonin på van der Nootskapalatset i Stockholm.