Monthly Archives: oktober 2006

www.olofpalme.org

2006-10-12
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har i samverkan med Olof Palmes minnesfond, Palmecentret och familjen Palme påbörjat uppbyggnaden av denna webbplats. Här kommer material ur Olof Palmes arkiv successivt att göras tillgängligt. Därmed kan forskare, studerande och andra intresserade använda Internet för att studera originaldokument som tidigare endast funnits hos Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm. […] Läs mer >