2006 – Kofi Annan och Mossaad Mohamed Ali

2007-01-29

Kofi Annan och Mossaad Mohamed Ali får priset därför att båda har bedrivit ett engagerat och hängivet arbete för mänskliga rättigheter, fred och säkerhet.

Kofi Annan, FN:s generalsekreterare mellan 1997 -2006 Kofi Annan har under tio år modigt och engagerat lett Förenta nationerna. Han har i Dag Hammarskjölds anda strävat efter att få FN att leva upp till sitt fulla ansvar för upprätthållande av internationell fred och säkerhet. Hans kamp för mänskliga rättigheter och hans sätt att hävda betydelsen av utveckling i arbetet för säkerhet, har satt outplånliga spår i världsorganisationen. Kofi Annan har under svåra skeden visat prov på största integritet och stått upp för FN-linjen och internationell rätt också när dessa utmanats av de allra mäktigaste.

Mossaad Mohamed Ali, advokat och människorättsförsvarare i Nyala, South Darfur i Sudan. Mossaad Mohamed Ali är koordinator för “The Amel Centre for the Treatment and Rehabilitation of Victims of Torture in South Darfur” som förmedlar rättshjälp och medicinsk och psyko-social assistans till offer för tortyr och sexuellt våld och till dem som riskerar grym, omänsklig och förnedrande behandling inklusive dödsstraff och amputationer. Hans engagemang har gällt hundratusentals krigsdrabbade i de läger som omger Nyala sedan kriget eskalerade. I över tio år har Mossaad varit en frispråkig och modig kritiker av brott mot de mänskliga rättigheterna för de mest utsatta i Darfur, både i Sudan och internationellt.

 

Om Kofi Annan

Kofi Annan, diplomat från Ghana, blev i januari 1997 FN:s sjunde generalsekreterare, en post som han innehade i 10 år. Han engagerade sig starkt för att vitalisera FN som organisation och göra det internationella systemet mer effektivt. Kofi Annan tog en mängd diplomatiska initiativ världen över för att upprätta fred och skydda de mänskliga rättigheterna. 2001 mottog Nobels fredspris tillsammans med FN. Kofi Annan har fortsatt att använda sin erfarenhet för att medla och lösa konflikter. Kofi Annan är ordförande i The Elders som grundades av Nelson Mandela 2007.

 

Om Mossad Muhammed Ali

Mosaad Muhammed Ali är advokat och människorättsaktivist från södra Darfur i Sudan. Som jurist var han var aktiv i The Amel Centre for the Treatment and Rehabilitation of Victims of Torture in South Darfur. Vid sidan av sitt arbete som juridiskt ombud ledde han utbildning i mänskliga rättigheter och sudanesisk lag för advokater, domare, polistjänstemän, nationella organisationer och arbetare och ledare för fördrivna befolkningsgrupper. 2008 tvingades han lämna sitt hemland på grund av hot och förföljelse. Han lever nu med sin familj i Sverige där han fortsatt engagerar sig för mänskliga rättigheter.