Monthly Archives: januari 2005

2005 EPIIC/Olof Palme Scholars

2005-01-14
Svenska studenter inbjuds som ett första stegb till ett symposium på Tuft University i februari 2005. Studierna ligger inom fältet globala frågor och mänskliga rättigheter. Läs mer >

2004 – Ljudmila Aleksejeva, Sergej Kovaljov, Anna Politkovskaja

2005-01-12
Olof Palmepriset 2004 gick till tre ryska människorättsförkämpar. Ljudmila Aleksejeva, Sergej Kovaljov och Anna Politkovskaja. Respekten för mänskliga rättigheter i Ryssland har stor betydelse för säkerhet och stabilitet i resten av världen. De tre pristagarna är alla betydelsefulla symboler för en lång kamp för mänskliga rättigheter i Ryssland. Genom stort mod, stora personliga uppoffringar och risktagande samt envis enträgenhet i att aldrig dagtinga med grundläggande ideal i arbetet att stärka yttrandefrihet och fri press, representerar de alla dem som främjat en demokratisk utveckling i landet. Läs mer >

2004 – Ljudmila Aleksejeva, Sergej Kovaljov, Anna Politkovskaja

The Olof Palme Prize 2004 is awarded to three Russian advocates of human rights. Respect for human rights in Russia is of major importance for safety and stability in the rest of the world. The three prize winners are all influential symbols of the long battle for human rights in Russia. With their great courage, often matched with considerable personal sacrifice, risk-taking and dogged insistence in never compromising the fundamental ideals of strengthening free speech and a free press, they thereby represent those who have influenced and promoted democratic development in the country. Läs mer >