Monthly Archives: september 2004

MR-dagarna, 15-16 november. Swedish Forum for Human Rights.

2004-09-28
DemokratiAkademin har erhållit ett stipendium på 50 000 kronor av Olof Palmes minnesfond för att arrangera MR-dagarna – en mötesplats för forskare, praktiker och allmänhet som är engagerade i frågor kring mänskliga rättigheter. Huvudarrangörer för MR-dagarna är Demokratiakademien, MR-fonden, THS och UI. Läs mer >

2003 – Hans Blix

2004-09-16
För sitt arbete mot spridning av massförstörelsevapen och för gemensam säkerhet på folkrättens grund. Han har under starkt yttre tryck, visat prov på självständighet och principfasthet som väckt respekt och beundran i en hel värld. Läs mer >

2003 – Hans Blix

For his work against the spread of weapons of mass destruction, and for common security on the basis of international law. He has under circumstances of strong external pressure demonstrated an independence and a commitment to principle which have inspired respect and admiration throughout the world. Läs mer >