Monthly Archives: september 2000

2000 – Bryan Stevenson

2000-09-16
Bryan Stevenson är advokat och aktivist från Alabama, USA, som under många år i sin dagliga gärning intensivt verkat för ett avskaffande av dödsstraffet. Bryan Stevenson representerar alla dem, kvinnor och män från hela världen, som outtröttligt hävdat att rätten till liv är ovedersäglig, att dödsstraff är den yttersta formen av tortyr och att staten inte har rätt att döda sina medborgare. Läs mer >

2000 – Bryan Stevenson

Bryan Stevenson who has for many years worked intensively, in his daily actions, for the abolition of the death penalty. Bryan Stevenson is a courageous representative of all the individuals, women and men from the entire world, who have maintained tirelessly that the right to life cannot be controverted, that the death penalty is an ultimate form of torture, and that the state does not have the right to kill its citizens. Läs mer >