2000 – Bryan Stevenson

2000-09-16

2000 års Olof Palmepris går till Bryan Stevenson, advokat och aktivist från Alabama, USA, som under många år i sin dagliga gärning intensivt verkat för ett avskaffande av dödsstraffet.

Bryan Stevenson representerar alla dem, kvinnor och män från hela världen, som outtröttligt hävdat att rätten till liv är ovedersäglig, att dödsstraff är den yttersta formen av tortyr och att staten inte har rätt att döda sina medborgare.