Monthly Archives: september 1994

1994 – Wei Jingsheng

1994-09-16
Wei Jingsheng är en av de första i Kina som efter de fyras fall krävde demokratisering samt respekt för mänskliga rättigheter. Inte bara för demokratirörelsen i Kina utan för hela mänskligheten är Wei Jingsheng en förebild och en inspirationskälla - en enskild människa som trotsar ett omänskligt system och inte låter sig underkuvas trots långa fängelsestraff. Läs mer >

1994 – Wei Jingsheng

The 1994 Olof Palme Prize is awarded Wei Jingsheng, one of the first people in China after the fall of the Gang of Four to demand introduction of democracy and respect of human rights. Wei Jingsheng is an example and an inspiration, not only to the democratic movement in China but to the whole of mankind - an individual who defies an inhuman system and in spite of long prison sentences refuses to submit. Läs mer >