Monthly Archives: september 1993

1993 – Studenter för Sarajevo

1993-09-16
Olof Palme priset för 1993 har tilldelats Studenter för Sarajevo, en internationell ungdomsrörelse som arbetar för att bryta Sarajevos isolering. Studenter för Sarajevo - grundad av fransmannen Eric Anglade - visar hur ungdomar genom personligt engagemang kan försvara humanismens ideal i den kämpande stad som blivit en symbol för det mångkulturella Europa. Läs mer >

1993 – Students for Sarajevo

An international youth group who work to break the isolation of Sarajevo. Students for Sarajevo, founden by Eric Anglade from France, demonstrate how young people by their personal engagement can defend the ideas of humansism in the struggling city which has become a symbol of co-existence between people and cultures in Europé. Läs mer >