Monthly Archives: september 1991

1991 – Amnesty International

1991-09-16
For its patient and devoted work to stand up for human rights in the world. The persistent work of Amnesty groups in more than 150 countries has saved the lives of a great number of persecuted individuals and helped them regain their freedom. Amnesty combines, in a unique way, the principal struggle for fundamental human rights with active work for the individual. Läs mer >

1991 – Amnesty International

För sitt tålmodiga och engagerade arbete för att hävda de mänskliga rättigheterna i världen för sitt tålmodiga och engagerade arbete för att hävda de mänskliga rättigheterna i världen. Amnesty-gruppernas envisa arbete i över 150 länder har lett till att ett stort antal förföljda människor räddats till livet och återfått sin frihet. På ett unikt sätt förenar organisationen den principiella kampen för människans grundläggande rättigheter med aktiva insatser för enskilda individer. Läs mer >