1991 – Amnesty International

1991-09-16

1991 års Olof Palmepris tilldelas Amensty International för sitt tålmodiga och engagerade arbete för att hävda de mänskliga rättigheterna i världen. Amnesty-gruppernas envisa arbete i över 150 länder har lett till att ett stort antal förföljda människor räddats till livet och återfått sin frihet.

På ett unikt sätt förenar organisationen den principiella kampen för människans grundläggande rättigheter med aktiva insatser för enskilda individer.