Monthly Archives: september 1989

1989 – Vaclav Havel

1989-09-16
För hans konsekventa och modiga insatser för sanning och demokrati. Havel är i dag en samlande gestalt i kampen för mänskliga rättigheter - inte bara i sitt eget land. Trots att hans övertygelse medfört upprepade fängelsevistelser är hans humanistiska livssyn obruten och genom sin litterära gärning verkar han inspirerande för oss alla. Läs mer >

1989 – Vaclav Havel

For his consistent and courageous contributions to truth and democracy. Havel is today a unifying figure in the struggle for human rights, not only in his own country. His convictions have brought repeated prison sentences. But his humanistic view of life is unbroken, and through his literary achievements he is an inspiration to us all. Läs mer >