1989 – Vaclav Havel

1989-09-16

1989 års Olof Palmepris tilldelas Vaclav Havel för hans konsekventa och modiga insatser för sanning och demokrati. Havel är i dag en samlande gestalt i kampen för mänskliga rättigheter – inte bara i sitt eget land.

Trots att hans övertygelse medfört upprepade fängelsevistelser är hans humanistiska livssyn obruten och genom sin litterära gärning verkar han inspirerande för oss alla.