Monthly Archives: september 1988

1988 – Javier Pérez de Cuéllar

1988-09-16
Under Javier Pérez de Cuéllars hängivna ledarskap har Förenta Nationerna åter givit världen hopp om fred. Priset vill hedra de män och kvinnor i de fredsbevarande organisationerna som tjänat och nu tjänar fredens sak med stort mod. Läs mer >

1988 – Javier Pérez de Cuéllar

Under the devoted leadership of its Secretary General, Javier Pérez de Cuéllar, the United Nations has restored to the world the hope of peace. The Olof Palme Memorial Prize honors the men and women in the peace-keeping operations who have served, and now serve, the cause of peace with great courage. Läs mer >