1988 – Javier Pérez de Cuéllar

1988-09-16

Under Javier Pérez de Cuéllars hängivna ledarskap har Förenta Nationerna åter givit världen hopp om fred. Priset vill hedra de män och kvinnor i de fredsbevarande organisationerna som tjänat och nu tjänar fredens sak med stort mod.

De har även i mörka tider och under svåra förhållanden visat att FN-stadgans idé om kollektiv säkerhet är livskraftig och att gemensam säkerhet är möjlig.