Monthly Archives: september 1987

1987 – Cyril Ramaphosa

1987-09-16
Generalsekreterare för National Union of Mineworkers of South Africa - för det mod och den klokhet som medlemmarna i Sydafrikas svarta gruvarbetareförbund visat i sin solidariska kamp för människors rätt och värdighet med honom som ledare. Läs mer >

1987 – Cyril Ramaphosa

Secretary General of the National Union of Mineworkers of South Africa - for the wise courage demonstrated by the members of the National Union of Mineworkers of South Africa in their common struggle for human rights and dignity with him as a leader. Läs mer >