Stipendier våren 2022

2022-05-12

Styrelsen har den 12 maj 2022 tagit beslut om vårens stipendiater som tilldelas totalt 980 000 kronor.

Klicka här för att läsa mer om Palmestipendiaterna.
Vårens stipendiater redovisas under rubriken BEVILJADE STIPENDIER – VÅREN- 2022

Under 2022 har fonden även beviljat 50 000 kronor till Olof Palmes Internationella Center för projekt rörande arbete för fackliga rättigheter i Sydafrika.

Fonden tilldelar stipendium utifrån den utdelningsbudget som finns att tillgå.
Vi tackar alla som sökt stipendium från Olof Palmes minnesfond.