Ungdomsåren

Olof Palme föddes 1927 och var yngst av tre syskon. Familjen tillhörde överklassen och bodde på Östermalm i Stockholm. Barndomen var, enligt honom själv, ganska händelselös fram till han fyllde sju år, då hans far dog.

Olof Palme gick på internatskola och tog studenten redan vid sjutton års ålder. Han hade ännu inte börjat intressera sig för politik även om hans mor, berättade han senare, redan då såg åt vartåt det barkade.Sedan gjorde han sin militärtjänst, började läsa juridik vid universitetet, engagerade sig studentfackligt, och arbetade periodvis som journalist.

Vad var det egentligen som gjorde att han blev socialdemokrat? Varför började han arbeta politiskt? Han brukade själv svara genom att berätta om tre viktiga upplevelser.

Den första var när han på våren 1947 lyssnade på en skattedebatt i Konserthuset i Stockholm mellan den socialdemokratiskte finansministern Ernst Wigforss, högerpartiets Jarl Hjalmarsson och folkpartisten Elon Andersson.

Den andra upplevelsen var USA-resan 1948 där han såg fattigdomen och orättvisorna. Den tredje – och kanske viktigaste – var Asien-resan 1953 där han såg kolonialismens värsta sidor, förtrycket och ofriheten.

1953 tog Olof Palme steget in i politiken på allvar och i trettiotre år arbetade han för rättvisa, fred och frihet, i Sverige och i världen.