Vem var Olof Palme?

På dessa sidor kan du läsa om Olof Palme, hur han blev intresserad av politik och hans politiska gärningar både i Sverige och internationellt.

Ungdomsåren

I Sverige

Internationellt

Biografi

Gunnar Fredrikssons Biografi ”Olof Palme” (skrift i Svenska Institutets serie ”Swedish Portraits) finns att beställas från Olof Palmes minnesfond. Skriften är på engelska.

Från kansliet kan du köpa CD:n ”Olof Palme En levande vilja – Tal och intervjuer”. Sätt in 100 kr på postgiro 37-2 eller bankgiro 5828-7400. Skriv ”CD, tal och invervjuer”, samt namn och adress så skickar vi den med posten.

 

Olof Palmes Arkiv

Olof Palmes arkiv förvaltas av Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek. Dit kan du vända dig om du söker något särskilt tal, litteratur eller annat material.

Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek tillgängliggör  Olof Palmes arkiv på nätet.
Välkommen att besöka www.olofpalme.org