Uppsatstävling: Världen i fokus!

2012-09-17

Olof Palmes starka internationella engagemang förde Sverige ut i världen och världen in i Sverige. Med uppsatstävlingen ”Världen i fokus” vill vi i Olof Palmes anda stimulera till fler studier och mer forskning om internationella frågor.

Vi söker akademiska uppsatser som behandlar internationella frågor i vid bemärkelse. Temat är ”Världen i fokus!”. Tidigare pristagare har vunnit resor till Kosovo och Bryssel.

Sista dag för intresseanmälan: Mejla namn, ämne och frågeställning till uppsatstavling@palmecenter.se senast den 1 december 2012. Då får du ett formulär som du sedan skickar in tillsammans med din färdiga uppsats.

Sista dag för att skicka in tävlingsbidrag: Mejla din uppsats samt ifyllt formulär till uppsatstavling@palmecenter.se senast den 20 januari 2013.

Frågor: Mejla uppsatstavling@palmecenter.se eller ring 08- 677 57 83.

Uppsatstävlingen arrangeras av Olof Palmes Minnesfond, Olof Palmes Internationella Center, S-studenter, och Arbetarrörelsens Tankesmedja.