Tal och intervjuer

Lyssna på Olof Palme  – Tal och intervjuer

Text: Sven Ove Hansson
Foto: Paolo Rodriguez

Radiointervju efter en studentkonferens, 1950
Den 29 augusti 1950 intervjuade Dagens Eko den 23-årige Olof Palme, som var ordförande i Sveriges Förenade Studentkårers (SFS) internationella utskott. Han hade nyss upplevt hur ”studentinternationalen” hade urartat på grund av kommunistiskt inflytande.

Radiodebatt med Herbert Tingsten, 1961
I september 1961 sände radion en debatt mellan Olof Palme, då medarbetare i Tage Erlanders kansli, och statsvetaren Herbert Tingsten. Ämnet var den senares tes att ideologierna numera är döda.

Första maj i Kramfors, 1964
År 1964 firade det socialdemokratiska partiet sitt 75-årsjubileum. Olof Palme ägnade en stor del av sitt förstamajtal det året åt Sydafrikafrågan.

Radioanförande om invandrarna, 1967
Juldagen 1965 höll Olof Palme ett anförande i radion med titeln ”Vi och utlänningarna”.

På högertrafikdagen, 1967
Som kommunikationsminister var Olof Palme ansvarig för övergången till högertrafik i Sverige i september 1967. I radion intervjuades han efter sin första provtur i högertrafiken.

Första majtal om Vietnam, 1968
Högerledaren Yngve Holmberg krävde att Olof Palme skulle avskedas ur regeringen på grund av sin kritik mot USA:s kring i Vietnam. I sitt förstamajtal i Stockholm gav Palme honom svar på tal.

Nattligt besök på Kårhuset, 1968
I maj 1968 ockuperade några studenter i Stockholm sitt eget kårhus. Till allmän förvåning uppsökte Olof Palme dem på ort och ställe för att förklara nyttan med demokrati och reformism.

Radiointervju om Kårhusockupationen, 1968
Dagen efter sitt besök på kårhuset intervjuades Palme i radion.

Om ungdomsprotesten, 1968
Ur ett riksdagsanförande den 21 mars 1968

Om ockupationen av Tjeckoslovakien, 1968
Tal på ett protestmöte i Malmö mot den sovjetiska ockupationen av Tjeckoslovakien.

Intervju med David Frost, 1969
I sina intervjuer med berömda personer ställde BBC-journalisten David Frost ofta frågan: ”Hur vill du att människor ska minnas dig? Hur vill du att den första raden i din dödsruna ska lyda?” Olof Palme svarade: ”Det har jag aldrig tänkt på. Och jag hoppas att jag ända fram till det sista andetaget inte ska tänka på det. Jag tror nämligen att i den stund som människor börjar tänka på sina dödsrunor, börjar de bli ängsliga, de vågar inte göra saker, och de förlorar sin vitalitet. Så jag hoppas att du hjälper mig att hålla den tanken borta från mitt sinne.”

Valet till partiordförande, 1969
Inspelning från den socialdemokratiska partikongressen.

Om politiskt tålamod, 1973
I TV-programmet ”Partiledare på grönbete” gav Olof Palme en del mera personliga synpunkter på politiken och dess villkor.

Arbetsmiljö och yttre miljö, 1971
Ur den allmänpolitiska debatten i riksdagen i januari 1971.

Folkhemstanken, 1971
Ur en riksdagsdebatt i juni 1971.

Jultalet om Hanoi, 1972
Palmes mest kända uttalande om Vietnamkriget, sänt i TV dagen före julafton 1972. Det fick stor internationell uppmärksamhet.

Diktaturens kreatur, 1975
I ett tal hos Stockholms arbetarekommun i april 1975 tog Olof Palme till orda mot kommunistregimen i Tjeckoslovakien.

Satans mördare, 1975
I ett tal vid den socialdemokratiska partikongressen 1975 använde Palme ovanligt starka ord då han kritiserade den spanska fascistregeringens illdåd.

Demokratin och människovärdet, 1975
Ur ett tal till 1975 års partikongress.

Barnen och framtiden, 1975
Ur ett tal till 1975 års partikongress.

Inledning till valduell, 1976
Inledningsanförande i TV-debatt med centerledaren Thorbjörn Fälldin i juni 1976.

Debatt om statsskulden, 1977
Replik om de borgerligas ansvar för statsskulden i TV-debatt med Thorbjörn Fälldin i februari 1977. Fälldin var statsminister efter den borgerliga valsegern 1976.

Om TV och folkmöten, 1977
Ur en längre intervju som Harry (”Hagge”) Geigert gjorde med Palme i augusti 1977.

Industrisamhällets problem, 1979
Ur en riksdagsdebatt i oktober 1979.

Den svenska modellen, 1980
Ur riksdagens allmänpolitiska debatt i juni 1980.

Om SAF och löntagarfonderna, 1981
Ur ett tal på Metallkongressen.

”Därför är jag socialist”, 1982
En replik ur TV:s partiledardebatt i september 1982 har blivit ett av Palmes mest berömda yttranden.

ANC-galan 1985
Den 29 november 1985 anordnades en rockmusikgala i Göteborg till förmån för den sydafrikanska befrielserörelsen ANC. Palme höll ett kort anförande, där han talade både som veteran inom den svenska apartheidmotståndet och som statsminister.

 

Ljudfilerna är hämtade från CD:n Olof Palme – En levande vilja. Tal och intervjuer.
Utgivare: Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti, 1996.
Producerad för kommittén för tioårsminnet av Olof Palme till förmån för Olof Palmes minnesfond.
Urval och redigering: Sven Ove Hansson. Kjell Larsson har gjort viktiga bidrag till urvalsarbetet. Materialet kommer från Sveriges Radios programarkiv, TV-arkivet, Riksdagsarkivet, Brevskolans arkiv och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
Text: Sven Ove Hansson
Foto: Paolo Rodriguez