STIPENDIER 2012

2012-05-22

Olof Palmes minnesfond delar ut 440 000 kronor i stipendier våren 2012.

Här kan du se de projekt som beviljades Palmestipendiet våren 2012

Minnesfonden delar också ut stipendium för

PALMEPRAKTIK  52 000:-
Praktik för Ekim Calgar och Sofia Joelson på Olof Palmes Internationella Center.
Ekim gör en praktik under vårterminen med inriktning internationellt utvecklingssamarbete på kontoret i Stockholm, samt i Palmecentrets lokalkontor i Istanbul.
Sofia Joelson Palmepraktik har inriktning "rapporter om världen". Denna praktik genomförs i samarbete med tidningen Tvärdrag. Den innefattar en resa till Bosnien och Serbien där erfarenheter och intervjuer används i ett reportage i Tvärdrag.

UPPSATSTÄVLING  75 000:-
Uppsatsävling med temat EU's globala roll.
Kostnader för prisresa, tryck och layout, samt spridning av vinnaruppsatsen.
Första pris gick till Per Ekman med en studie av EU som aktör i klimatpolitiken med titeln: "Grönt ljus för EU som aktör"?
Uppsatsen har tryckts av Arbetarrörelsens Tankesmedja.