Stark duo delar Palmepriset

2016-01-07

Stark duo delar Palmepriset

En palestinsk präst med visioner om ett mångkulturellt och mångreligiöst Mellanöstern, och en journalist från Israel som vill försonas med det palestinska folket, delar 2015 års Palmepris.

Mitri Raheb, palestinsk kyrkoherde i Betlehem och Gideon Levy, journalist från Israel, delar Palmepriset för deras modiga och oförtröttliga kamp mot våld och ockupation. De arbetar båda för ett framtida Mellanöstern präglat av fredlig samlevnad och lika medborgerliga rättigheter för alla. Tillsammans bringar de med sin gärning en strimma av hopp till en konflikt som alltför länge plågat och alltjämt plågar miljontals människor och påverkar världsfreden.

Pristagarnas arbete är av somliga betraktat som kontroversiellt och de har båda erfarenheter av allt ifrån ifrågasättande till konkreta hot.

Deras individuella motiveringar lyder:

Som förkunnare och kyrkoherde i den lutherska kyrkan sänder Mitri Raheb ett tydligt fredsbudskap till den unga generationen av palestinier: ”Vi vill att ni ska leva, inte dö, för Palestina.” I ett Betlehem, som på tre sidor stängs in av ockupationsmaktens murar, har Raheb med sina innovativa konstnärliga utbildningar i film, konst och drama möjliggjort för ungdomar att utforska sin palestinska identitet och att med ickevåld och kulturen som vapen göra kreativt motstånd mot en förkvävande instängning. Med byggandet av ett akademiskt nätverk i Mellanöstern och av en vision för ett inkluderande, mångkulturellt och mångreligiöst Mellanöstern, bidrar Mitri Raheb också till att akademiker stannar i regionen för att skapa hopp om framtid trots stora dagliga påfrestningar.

Gideon Levy verkar för fred och försoning med sin sanningslidelse och oförskräckta tro på förnuftets seger i en region förpestad av fördomar och våld, propaganda och desinformation. Själv sprungen ur en fattig flyktingmiljö, med föräldrar som tvingades emigrera från det av nazisterna ockuperade Tjeckoslovakien, har han gjort försoningen med det palestinska folket till sin livsuppgift. Ständigt kritiserad och ofta hotad till livet vill han påminna om Israels moraliska blindhet inför följderna av krig och ockupation. Gideon Levy ser sig själv som en sann patriot och just därför betraktar han Israels bosättningar på konfiskerad palestinsk mark som ”den mest kriminella företaget i Israels historia” och därmed en fara för Israel självt.

Fredagen den 29 januari delas Olof Palmepriset ut vid den årliga ceremonin i riksdagens andra kammarsal. Det är arbetarrörelsens största pris och pristagarna får förutom ett diplom dela på prissumman om 75 000 dollar.

Fakta om Olof Palmepriset:

Styrelsen för Olof Palmes Minnesfond beslutade den 6 februari 1987 att inrätta ett Olof Palmepris. Priset delas ut årligen för särskilt betydande insatser i Olof Palmes anda.

www.palmefonden.se/

Fredagen den 29 januari tilldelas Mitri Raheb och Gideon Levy Palmepriset vid en ceremoni i andra kammarsalen i riksdagshuset i Stockholm. Ceremonin äger rum klockan 15.00. Press är välkommen. Föranmälan krävs. Det kommer att finnas möjlighet för media att träffa Mitri Raheb och Gideon Levy på torsdagen den 28 januari och eventuellt fredag morgon på prisdagen. För vidare kontakt ring Katarina Johnson på Minnesfondens kansli på 08 677 57 90.

Mejl: info@palmefonden.se

Prize motivations in English:

 The 2015 Olof Palme Prize is awarded to the Palestinian pastor Mitri Raheb, and the Israeli journalist Gideon Levy, for their courageous and indefatigable fight against occupation and violence, and for a future Middle East characterized by peaceful coexistence and equality for all. By their work they both give a ray of hope to a conflict that has plagued and continues to plague millions of people and to endanger world Peace.

As preacher and pastor in the Lutheran church, Mitri Raheb sends a clear message to the young generation of Palestinians: ”We want you to live, not die, for Palestine.” In a Bethlehem confined on three sides by the walls of the occupying Israeli power, and with Dar al-Kalima University College of Arts and Culture that he founded and his innovative artistic education in film, art, and drama, Raheb has made it possible for young people to investigate their Palestinian identity, to nurture beauty, and to invest in a culture of life as tools for a creative resistance against suffocating confinement and nation building.

Gideon Levy is working for peace and reconciliation by means of a passionate search for truth and a fearless faith in the victory of reason in a region infested by prejudice and violence, propaganda and disinformation. With parents who were forced to emigrate from Nazi-occupied Czechoslovakia, and as a true patriot, he has made reconciliation with the Palestinian people the mission of his life. Constantly criticized, and having his life threatened, Gideon Levy wants to remind us of Israel’s moral blindness to the consequences of war and occupation, which he sees as a danger to Israel itself.