SEMINARIUM OM OLOF PALMES GÄRNING

2011-02-03

Seminarium om Olof Palmes gärning. Lördagen den 26 februari 2011 på ABF-huset i Stockholm

SEMINARIUM OM OLOF PALMES GÄRNING

Lördag 26 februari 2011 kl 10.00-17.00, ABF-huset, Z-salen, Sveavägen 41, Stockholm
Seminarieavgift 100 kr. Föranmälan till kultur@abfstockholm.se, telefon 08-453 41 02.

Välkomstord Pierre Schori

"Våran Olof" En film av Jonas Sima och Åke Åstrand 1973

Så minns jag Olof  Thorvald Stoltenberg

Så minns vi Olof
Ingvar Carlsson
Lena Hjelm-Wallén
Anders Ferm
Samtalsledare: Jens Orback

Samtal med författare till biografier om Olof Palme
Henrik Berggren
Kjell Östberg
Kerstin Vinterhed
Samtalsledare: Jan O Karlsson

I Olof Palmes anda i dag  Jens Orback

om Palmecentret och minnesfonden Pierre Schori

Olof Palme för mig – intryck och inspiration
Jan Eliasson
Göran Greider
Laila Naraghi
Katarina Engberg
Samtalsledare: Jens Orback

"Lisbet" En film av Jonas Sima (premiärvisning)

Slutord Mona Sahlin