Seminarium om och kring Anna Politkovskaja – 6 oktober kl. 18-20.30

2011-09-14

Anna Politkovskaja – Frihetens bittra smak
Fem år har gått sedan den internationellt kända journalisten Anna Politkovskaja mördades utanför sitt hem i Moskva 7 oktober 2006. Som undersökande journalist på Novaja Gazeta var Anna Politkovskaja ibland den enda som gav uttryck åt Putinregimens offer. Politkovskaja uppmärksammade särskilt för sin modiga bevakning av krigen i Tjetjenien, vilken innebar att hon utsatte sig för stora risker för sin personliga säkerhet.
För sina insatser tilldelades Anna Politkovskaja flera internationella utmärkelser, bland dem Olof Palmepriset 2004 i Sverige. En nyproducerad film av Marina Goldovskaya, Sverige "Frihetens bittra smak" (85min) berättar om Politkovskajas gärning. I filmen har politiken ingen stor roll, även om staten hela tiden är närvarande som något hotfullt. Efter hennes död fortsätter dramat med familj och vänner, som var och en fyller ut bilden av filmens huvudperson på sitt sätt. Alla lever de i skuggan av den döda Anna och de som tog hennes liv, men som ännu inte har fått sina domar.

Kvällen inleds med visning av filmen. Därefter hålls ett timslångt seminarium om och kring Anna Politkovskaja.

Tid: Torsdag den 6 oktober kl 18.00 – 20.30
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41
Medverkande: Malcolm Dixelius, journalist och Rysslandskännare som varit med om att producera filmen

Entré 60 kronor

Arrangörer:
ABF Stockholm
Olof Palmes minnefond
Folkets Bio
Olof Palmes Internationella Center