Balkanresan - konflikt och försoning

Stipendiat
Carlforsska gymnasiet

Stipendiebelopp
70000 kr

Sammanfattning
En fältstudieresa genom Balkan med fokus på Serbien och Bosnien och Hersegovina.

Resan studerar konflikt och försoning utifrån inbördeskriget i forna Jugoslavien och hur det fortfarande har bäring i dagens politik och händelser i regionen och för ett närmande till Europeiska Unionen. Utgångspunkt är FNs Globala mål och mänskliga rättigheter.

Uppdatering
Carlforsska gymnasiet har i år fått mottaga Palmestipendiet för genomförandet av en fältstudieresa med buss till västra Balkan med ca 35 elever från Samhällsprogrammet och IB-programmet mellan den 1-10 maj. Fältstudiens syfte är att studera konflikten i forna Jugoslavien med särskilt fokus på kriget i Bosnien och Hercegovina mellan 1992-1995. Kriget fördes i den exkluderande nationalismens anda och blev särskilt brutalt och skoningslöst med etnisk rensning, massvåldtäkter och folkmord som följd. Fältstudien kommer att begränsas till hur försoningsprocessen efter konflikten har går till och hur konflikten har bäring på dagens politik och händelser. Fältstudien genomförs utifrån ett mångkulturellt och svenskt perspektiv genom att besöka och samtala med svenska beskickningar i regionen samt med offer och överlevare från konflikten.

Tillbaka