En hyllning till att Barnkonventionen blir svensk lag - Storytelling om flickors förutsättningar från två sidor av världen

Stipendiat
Child Rights Eurasia

Stipendiebelopp
31000 kr

Sammanfattning
Syftet är att föra samman tjejer från två motpoler d.v.s. Pakistan och Sverige för att bygga upp ett internationellt och solidariskt medsysterskap för tjejer som kommer från förorter. Detta bidrar till att förortstjejer kan lära sig om varandras förutsättningar och diskutera lösningar på internationella problem utifrån Agenda 2030 och Barnkonventionen. Det i sig bidrar till nationell och internationell förståelse för varandras likheter men också olika förutsättningar samt nya perspektiv.

Uppdatering
En hyllning till att Barnkonventionen blir svensk lag – Storytellning om flickors föruttsätningar från två sidor av världen

Projektidé
Child Rights Eurasia har sett ett gemensamt behov hos förortstjejer i socioekonomiska utsatta områden i hela världen att få träffas och diskutera lösningar på globala problem utifrån Barnkonventionen och Agenda 2030. Detta är särskilt aktuellt i och med att Barnkonventionen blir svensk lag i januari 2020. I och med detta vill vi anordna två läger under temat ”En hyllning till att Barnkonventionen blir svensk lag- Storytelling om flickors förutsättningar från två sidor av världen” för förortstjejer från Sverige och Pakistan. Första lägret äger rum i Sverige sedan äger svarsbesök rum i Pakistan. Anledningen till att vi riktar in oss på förortstjejer är att många förortstjejer ofta är minoriteter i sina hemländer och bor i socioekonomiskt utsatta områden. Vi vill att förortstjejer ska kämpa för nationell och internationell förståelse för sina egna och varandras rättigheter genom att lära sig om varandras förutsättningar. En förutsättning för att vidga unga förortstjejers omvärldsbild, är att utsätta dem för nya miljöer utanför hemmet och låta deltagarna gå igenom en grupprocess tillsammans och får därigenom visa och få empati och kulturell förståelse för varandras likheter- och olikheter. Child Rights Eurasia ledare varav en barnrättsjurist har ansvar för att utföra workshops och informera om Barnkonventionen och Agenda 2030. Därefter kommer alla deltagare få introduktion till medieproduktion så att dem förmedla varandras berättelser genom podcast, ungdomstidningar och i film. Tanken är att flera berättelser når ut till andra ungdomar i Sverige och världen. På samma sätt kommer svenska förortstjejer åka till Pakistan och tillsammans med dem pakistanska ungdomarna får dem göra samma sak på plats i Pakistan.

Syfte
Syftet med detta projekt och ungdomsutbyte är att föra samman tjejer från två motpoler d.v.s. Pakistan och Sverige för att bygga upp ett internationellt och solidariskt medsysterskap för tjejer som kommer från förorter. Detta bidrar till att förortstjejer kan lära sig om varandras förutsättningar och diskutera lösningar på internationella problem utifrån Agenda 2030 och Barnkonventionen. Det i sig bidrar till nationell och internationell förståelse för varandras likheter men också olika förutsättningar samt nya perspektiv.

Tillbaka