Europa igår och idag. Vi gör en tidsresa för att påminna oss om demokratins viktiga värden och vilken betydelse det har för Europas folk och världens fred.

Stipendiat
Tornedalsskolan

Stipendiebelopp
90000 kr

Sammanfattning
Syftet med denna resa är att eleverna ska få fördjupade kunskaper om Europas historia och vad icke demokratiska värden kan leda till. Vi anser det särskilt viktigt i den tid vi lever i, med en framväxande och ökad populism i världen. Vi vill stärka elevernas värdegrund och sin förmåga att göra etiska överväganden. Förhoppningen är att de efter en resa till Auschwitz ska förstå vad rasism och främlingsfientlighet kan leda till och hur politiska beslut och ställningstaganden påverkar oss människor enskilt och globalt, och vilka konsekvenser det kan få för en hel värld.

Uppdatering
Europa igår och idag. Vi gör en tidsresa för att påminna oss om demokratins viktiga värden och vilken betydelse det har för Europas folk och världens fred. Syfte och mål. Syftet med denna resa är att eleverna ska få fördjupade kunskaper om Europas historia och vad icke demokratiska värden kan leda till. Vi anser det särskilt viktigt i den tid vi lever i, med en framväxande och ökad populism i världen. Vi vill stärka elevernas värdegrund och sin förmåga att göra etiska överväganden. Förhoppningen är att de efter en resa till Auschwitz ska förstå vad rasism och främlingsfientlighet kan leda till och hur politiska beslut och ställningstaganden påverkar oss människor enskilt och globalt, och vilka konsekvenser det kan få för en hel värld. Vi vill också att de ska få insikter om att det som hände under andra världskriget kan hända igen och att det därför är allas vår skyldighet att inte glömma utan berätta vår Europeiska historia vidare så att vi tillsammans kan stå upp för demokratins värdegrund och de mänskliga rättigheterna. Vi måste samarbeta med andra folk och nationer för att överbrygga hinder som rasism och främlingsfientlighet, främja samförstånd och fred. Målet är att få åka till Auschwitz och genom vår resa uppmärksamma Förintelsen och vad icke demokratiska värden kan leda till. När vi kommer hem ska vi sprida denna information och kunskap till så många som möjligt. Det gör vi genom att eleverna göra utställningar på vår egen skola och i staden, besöker klasser på grundskolan och berättar för media. Vår berättelse - vårt projekt; Europa igår och idag. Vi gör en tidsresa för att påminna oss om demokratins viktiga värde och betydelsen det har för Europas folk och världens fred, ska vara höjdpunkten på Europadagen den 9 maj 2020. Projektarbetet har kommit igång genom: - återkoppling och analys tidigare i höstas av EU-valet i maj utifrån valresultat men också dagsläget med tanke på Storbritanniens nyval och uttalanden som flera av Europas ledare har gjort. - Vi har arbetat med olika teorier om människors interaktion och kommunikation i olika sammanhang och hur social och kulturella förhållanden påverkas av det. - Vi har tittat på film. - Eleverna har arbetat med olika minoritetsgrupper, de som finns i Sverige och även grupper i andra länder. Vi har även arbetat med att synliggöra de övergrepp som människor utsatts för genom historien. - Eleverna har delats in i grupper om tre-fyra personer och håller just nu på att ta fram en presentation om Europeiska Unionen med innehåll som historia, demokrati och mänskliga rättigheter. Presentationerna ska äga rum i slutet på januari och mitten på februari i olika grundskolor i kommunen. När vi sedan har kommit hem ska eleverna åter besöka sina respektive skolor och berätta om sin resa. Några grupper har redan bokat sina presentationer och vi har fått ett mycket positivt mottagande. Vi har fått publicitet i den lokala tidningen Haparandabladet och den regionala tidningen Norrländska Socialdemokraten, samt kommunens hemsida. Vi har även uppmärksammats av Europa Direkt Norrbotten och fått positiv respons från Europaparlamentets informationskontor i Stockholm.

Tillbaka