Ludvika-modellen: en metod för att skapa demokratiaktivister

Stipendiat
Föreningen Norden International

Stipendiebelopp
97000 kr

Sammanfattning
Från 2017 till 2018 drev vi ett projekt i Ludvika för att rädda bygden från nynazister, NMR. Det gick mycket bra och flera tusen demokratiaktivister skapades på bara ett år. Arbetet leddes av Hédi Fried, förintelseöverlevande, Gabriel Ehrling, Dalarnas Tidningar, och professor Per Ödling. Vi vill nu prova metoden på tre orter till för att se om den fungerar där med. Vi har fått medel från Kungliga Patriotiska Sällskapet för en ort, vi söker nu för ytterligare en ort från Er.

Uppdatering
Andra fasen av Ludvika-metoden för att skapa demokratiaktivister inleds På bara ett år lyckades en grupp demokratifrämjare att skapa flera tusen demokratiaktivister i Ludvika och nu inleds andra fasen för att undersöka om metoden fungerar på andra orter i Sverige för att rädda dem från nynazister.

Psykologen Hédi Fried, förintelseöverlevande, Gabriel Ehrling, Dalarnas Tidningar, och professor Per Ödling drev framgångsrikt ett projekt i Ludvika (2017-2018), som då var Sveriges starkaste nazistfäste, för att stötta de lokala demokratiaktivisterna. Med stöd från projektet lyckades dessa skapa flera tusen nya demokratiaktivister på bara ett år.

Projekts metod för att stärka den lokala aktivismen i Ludvika var att hjälpa till att arrangera tre slutna möten som förutom att engagera de existerande lokala aktivisterna, samlade ledande näringsliv, skola, kyrka, kommun och stat. På det första mötet deltog cirka ett trettiotal personer, på det andra ett hundratal och på det tredje cirka två hundra, men då samlades cirka tvåtusen nya aktivister samtidigt i en park i närheten. I de slutna mötena deltog bl.a. Hédi Fried, Livia Fränkel, båda förintelseöverlevare från bl.a. Auschwitz, demokratiminister Alice Bah, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, partiledare Annie Lööf. Före mötesserien fanns en stor oro bland de lokala aktivisterna som kände sig ensamma i förhållande till att NMR var många. Även om NMR fanns kvar i Ludvika även efter mötesserien så var stämningen nu att Ludvika skulle räddas och att även aktivisterna var många.

Arbetsgruppen som idag ligger under Föreningen Norden International har nu beviljats medel från Olof Palmes minnesfond och från Kungliga Patriotiska Sällskapet för att undersöka om metoden är tillämpbar på fler orter än Ludvika. Arbetsgruppen idag består av bl.a. av Hédi Fried, förintelseöverlevande, Livia Fränkel, förintelseöverlevande, Julie Lindahl, författare, Linnéa Claeson, demokratiaktivist, Ulla Löfven som privatperson, Bo Andersson, generalsekretare för Föreningen Norden, professor Per Ödling, Gabriel Ehrling, chefredaktör Avesta Tidning, och Caroline Edelstam, MR-aktivist.

Ludvika-metoden fas II pågår under 2020 och 2021 och kriterierna som gruppen identifierat för att utröna vilka de nästa orterna ska bli bygger på att det finns en stark upplevd extremist- närvaro, typiskt NMR; att det finns en lokal demokratibas som kan stärkas; att det finns en lämplig lokal kontaktperson med stort nätverk som kan samla den lokala demokratibasen; samt att det finns ett lokalt näringsliv som värnar om orten.

Med tanke på nazisternas intresse för att rekrytera unga män och till och med skolungdomar är det viktigt att ha med lokala skolor i arbetet. Skolpersonal och ledning är ofta hårt ansatta av trakasserier och de behöver stöd. Genom att skolor involveras i projektet hoppas vi också kunna strypa rekryteringen av nya nazister och därigenom minska deras frammarsch på de orter som kommer i fråga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Ödling, professor och projektledare för Ludvika-metoden, fas II Tel: 0705 59 13 44
E-post: per.odling@eit.lth.se

Tillbaka