Gå i 1900-talets dramatiska fotspår: världskrig, folkmord och järnridån

Stipendiat
Krungårdsskolan

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning
Med studieresan för alla årskurs 9 elever till Berlin och KZ Sachsenhausen får deltagarna under läsåret 2019/20 en unik möjlighet att öka sina kunskaper om olika samhällspolitiska händelser under nazisttiden, andra världskriget, ”kalla kriget” och Europas utveckling efter murens fall. Tanken med resan är att eleverna ska diskutera rasism, antisemitism och främlingsfientlighet och kunna reflektera och ta ställning i svåra frågor om folkmord, krig, olika diktaturer och politiska system.

Uppdatering
"Just därför är hågkomsten av Förintelsen och kampen mot antisemitismen en envis, långsiktig strid som måste föras av varje generation… Därför ska Sverige fortsätta se till att våra barn får besöka Förintelsens minnesplatser.” Mikael Damberg i Stora synagogan, Stockholm den 27 januari 2020
Krungårdsskolan har sedan länge traditionen att levandegöra viktiga samhällspolitiska händelser från nazisttiden, andra världskriget och kalla kriget för våra elever i årskurs 9. Studieresan till ett förintelse- eller koncentrationsläger i Polen eller Tyskland samt besöket av betydelsefulla minnesplatser ger eleverna autentiska upplevelser och hjälper dem att förstå betydelsen av tolerans och demokrati i vårt samhälle. Med andra ord har vår resa en stor betydelse för våra ungdomar!
Ändå är det varje år en utmaning att kunna finansiera vårt projekt. När Sveriges inrikesminister ser det som en självklarhet att ”våra barn får besöka Förintelsens minnesplatser” är det vackra ord men vem står för kostnaderna? Varken kommunen eller staten erbjuder skolorna möjligheten att genomföra en sådan resa och det blir allt mer osäker att upprätthålla denna tradition när skolan bär hela det finansiella ansvaret själv.
I år har vi fått förmånen att Palmefonden stödjer vår studieresa med 50 000 kr och vi känner oss mycket stolta att ha blivit utvalda. Även sponsringen genom några regionala sponsorföretag (Ålems sparbank, Stranda AB, SPR INFO AB, Korpemåla transport, Företagarna Mönsterås-Ålem och SAFT AB) bekräftar att man tror på vårt projekt och nödvändigheten att genomföra en sådan studieresa. Genom elevernas egeninsats att sälja kakor samt det långvariga stödet från Clas Groschinskys Minnesfond lyckas få ihop tillräckligt med pengar även 2020 men det finns alltid en osäkerhet att kunna täcka alla kostnader. Därför känns beslutet från Mönsterås Kommun att det årliga bidraget på 30 000 kr kunde användas till mera överkomliga förebyggande åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism som en klen tröst att stödja våra studieresor.

Tillbaka