Resa till koncentrationslägret Sachsenhausen

Stipendiat
Fäladsgården Lund

Stipendiebelopp
30000 kr

Sammanfattning
Vi ser en ökad okunskap om andra världskriget och förintelsen hos våra elever. Hos elever med föräldrar födda i utomeuropeiska länder är frågan vad andra världskriget är, inte ovanlig. Många elever känner inte heller till något om förintelsen. Att historeberättandet skiljer sig åt beroende på i vilket samhälle man växer upp och går i skolan, är ingen överraskning. Men att elever som går i svenska skola inte har samma referenser är oroväckande. Här har vi ett kompensatoriskt uppdrag.

Uppdatering
Första rapporten från Fäladsgården i Lund, Ansökningsnummer 9760 Resa till koncentrationslägret Sachsenhausen, Berlin
Kort sammanfattande beskrivning av projektidé och syfte: Fäladsgården i Lund har heterogena klasser, avseende socioekonomisk bakgrund och migrationsbakgrund. Vi ser att förkunskaper om andra världskriget och förintelsen skiljer sig mycket åt beroende på vilken bakgrund eleverna har, men också en ökad okunskap generellt. Syftet med projektet är att ge elever i åk 8, kunskaper om andra världskriget och förintelsen i en tid då nationalism och högerextremism breder ut sig och kunskaperna om andra världskriget blir sämre. Detta gör vi genom lektioner i skolan och genom ett besök på Sachsenhausen.
Hos elever med föräldrar födda i utomeuropeiska länder är frågan vad andra världskriget är, inte ovanlig. Många elever känner inte heller till något om förintelsen. Att historieberättandet skiljer sig åt beroende på i vilket samhälle man växer upp och går i skolan, är ingen överraskning. Men att elever som går i svensk skola inte har samma referenser är oroväckande. Här har vi ett kompensatoriskt uppdrag. Målet är att elever, oberoende av socioekonomisk bakgrund och migrationsbakgrund ska kunna diskutera och referera till den historia som så starkt har präglat vårt Europa.

Tillbaka