Resa till Auschwitz Förintelseläger

Stipendiat
Västbergaskolan klass 8c

Stipendiebelopp
70000 kr

Sammanfattning
Under högstadiet har skolan arbetat med mänskliga rättigheter och försökt skapa förståelse för varför arbetet kring detta måste fortgå hela tiden. Hur stoppar vi rasism, hat, intolerans och våld? För att få våra elever att förstå vad som kan hända om man låter mörka krafter få för stort inflytande och för att få dem förstå vad krig och propaganda kan åstadkomma vill vi kombinera studierna av andra världskriget i nian med ett besök till ett förintelseläger i Polen.

Uppdatering
Klass 9c på Västbergaskolan reser till Auschwitz
Västbergaskolans klass 9c kommer i oktober resa till Krakow och besöka koncentrationslägret Auschwitz och Förintelselägret Birkenau. Resan kommer att ske med båt Nynäshamn-Gdansk och tåg Gdansk-Krakow för att minska koldioxidutsläppen.
Syftet med resan: Ungdomar i dag läser tidningar och ser på nyheter på TV i långt mindre omfattning än tidigare generationer, de lyssnar på influencers och får information via sociala media och missar på det sättet nyhetssändningar från etablerade medier. Samtidigt finns det starka krafter som använder sociala media och internet för att sprida falsk information som tex förnekelse av förintelsen och förnekelse av klimatproblem. Därför är det viktigt att ungdomar lär sig förstå och ifrågasätta den information de tar del av. Resan kommer att ge eleverna förståelse av vad som händer om mörka krafter får för stort inflytande och vad krig och propaganda kan resultera i. Resan passar även bra in i läroplanen då de läser mellankrigstiden och andra världskriget nu i 9-an.
Eleverna har samlat pengar genom försäljningar av bla kläder, kakor och fika, men det som gjort resan möjlig är det stipendium klassen fått från Olof Palmes minnesfond.
Nu på söndag den 15 september kommer klassen att sälja fika på Äppelfestivalen i Hökmossen för att få in de sista pengarna. Läs mer om evenemanget här: https://www.facebook.com/events/1297299900430346/
Varmt välkomna och fika om ni vill stödja oss!

Tillbaka