Kvinnors roll i främjandet av fred och demokrati: En resa till krisens Venezuela

Stipendiat
Adriano Mérola Marotta

Stipendiebelopp
15000 kr

Sammanfattning
Projektet är en studieresa till Venezuela för att undersöka kvinnors roll i landets civilsamhälle. Utblicken är den nuvarande humanitära krisen i landet, och de freds- och demokrati-rörelser som verkar för nå en hållbar övergång ur det kritiska läget.

Projektet kommer att leda till en kortare dokumentär om vardagslivet i Venezuela med fokus på kvinnors gräsrotsinitiativ som främjar dialog, solidaritet och förståelse, bland landets fattigaste invånare

Uppdatering
Detta projekt är en studie- och arbetsresa till krisens Venezuela, för att undersöka kvinnors roll i landets civilsamhälle. Specifikt rör det kvinnors gräsrotsinitiativ i två utvalda slumområden i huvudstaden Caracas. Utblicken är den politiska och ekonomiska krisen som landet genomlider, och de demokratiska rörelser som verkar för en hållbar lösning ur det kritiska läget.
Projektet kommer att resultera i en dokumentärfilm om vardagslivet i de här slumområdena, och det arbete som utvalda kvinnor i rörelserna gör. Tanken är att närma europeiska åskådare till gräsrötternas syn på krisen, både regeringsanhängare och opposition. Bakom dessa uppdelningar står kvinnor som ger sin tid, energi och sina resurser till att hjälpa människor i landets mest utsatta områden.
Sammanhanget är en av de mest allvarliga ekonomiska kriser som ett land genomlevt under efterkrigstiden. Hyperinflation och matbrist är numera normen för de många venezolaner som saknar utländsk inkomst. Kvinnorna i slummen utgör ryggraden för den solidaritet som håller vardagslivet igång, trots svårigheterna.
Med Palmefondens hjälp kommer resan och filmen bli verklighet. Främjandet av dialog, solidaritet och förståelse är viktigare idag än någonsin tidigare. Detta både i Venezuela, där krigshotet är ständigt närvarande och krisen allt djupare, samt världen över, i en tid av förhårdnad politik. Allmänbildning och internationell förståelse går hand i hand i detta projekt.

Tillbaka