Falling in love with a politician

Stipendiat
Olof Palmes Internationella Center

Stipendiebelopp
69000 kr

Sammanfattning
Olof Palmes Internationella Center delfinansierar dokumentärfilmen "Falling in Love with a Politician". Filmen följer Knessetledamoten Dov Chenin som är den enda israel som valts in i parlamentet på den arabisk/judiskalistan, en människorättsjurist. Oförtröttligt arbetar han för demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i ett politiskt hårdnande klimat. Genom stöd från Olof Palmes Minnesfond vill Palmecentret visa filmen och genomföra en samtalsserie om den politiska utvecklingen i Israel.

Slutrapport
BAKGRUND
Under 2019 delfinansierade Olof Palmes Internationella Center dokumentärfilmen "Kamrat Dov" (filmens arbetsnamn var "Falling in love with a politician") av regissören Barak Heymann. I filmen följer vi den ihärdige Knessetpolitikern och människorättsjuristen Dov Khenins politiska kamp i ett Israel präglat av motsättningar och orättvisor. Kommunist och landsförrädare är några av de epitet som tillskrivits Dov Khenin, som under 13 år representerat det judisk-arabiska partiet Hadash i det israeliska parlamentet. Regissören Barak Heyman har i många år följt den kontroversielle och karismatiske politikern under turbulenta politiska sammanträden, oändligt många protestmöten och ihärdiga samtal med åsiktsmotståndare. I ett land där konflikten ligger som ett öppet sår och trots ständiga motgångar och besvikelser vägrar Dov Khenin ge upp sin tro på förändring.
Genom stöd från Olof Palmes Minnesfond planerade Palmecentret att visa filmen och genomföra en samtalsserie om den politiska utvecklingen i Israel.
GENOMFÖRANDE
Tillsammans med Familjen Robert Weils stiftelse, som också :finansierat filmen, Folkets hus och parker och filmens svenska distributör Folkets bio planerades biopremiären i Sverige till våren 20 20 . Just som de sista pusselbitarna inför premiärvisningarna, som var tänkta att ske i Stockholm och parallellt på ett antal andra platser i landet via strömning, lades och inbjudningarna skulle skickas ut blev vidden av coronakrisen ett faktum. Dov Khenin och regissören Barak Heymann hade inte möjlighet att lämna Israel och större sammankomster så som en biopremiär stod i strid med de restriktioner som presenterades vid tidpunkten.
Projektet lades på is i väntan på hur coronaläget skulle utvecklas. I början av hösten 2020 återupptogs diskussionerna inom arbetsgruppen. Då pandemin under hösten 2020 tog ny fart beslutades att genomföra premiären på Biograf Bio Rio i Stockholm och på Biograf Panora i Malmö med kraftigt reducerad publik samt att genomföra ett livesänt samtal med Dov Khenin och regissören Barak Heymann. Samtalet leddes av fattaren och journalisten Svante Weyler. Filmen och det efterföljande samtalet sändes även via länk för inbjudna gäster, journalister och andra intressenter.
Då möjligheten att genomföra en samtalsserie med fysiska visningar tillintetgjordes av coronapandemin användes medlen som beviljats från Olof Palmes Minnesfond till att spela in samtalet mellan Dov Khenin, Barak Heymann och Svante Weyler så att digitala visningar av filmen och det efterföljande samtalet kan genomföras. Genom Folkets Hus och Parkers nätverk har medlemsbiograferna getts tillgång till film och efterföljande samtal och Palmecentret har även erbjudit medlemsorganisationer, våra lokala ambassadörer runtom i Sverige möjligheten att genomföra digitala visningar. Filmen har även visats för Palmecentrets personal, styrelse och projektaktiva.

FRAMÖVER
Palmecentret har förutom finansieringen av tillkomsten av själva filmen lagt vikt vid att den når en politiskt intresserad allmänhet och personer inom arbetarrörelsen. Vi har sett den som särskilt viktig för en politiskt engagerad ungdom, varför vi har haft som ursprunglig plan att låta SSSU-ungdomar i hela landet få ta del av den. Dokumentärfilmen skildrar nämligen genom sin huvudperson Dov Khenins många utmaningar den politiska verkligheten i Israel på ett vis som ger en mer mångbottnad bild av inte bara lsrael-Palestinakontlikten utan även av dagens Israel.
Det politiskt komplicerade läget i Israel gör att filmen fortsätter att vara högaktuell och ett stort intresse och engagemang finns för regionen inom Palmecentrets medlemsorganisationer. Tack vare Palmestipendiet har Palmecentret inför 2021
köpt rättigheterna att visa filmen och med avsikten att arrangera filmvisningar då detta finns möjlighet att göra på ett säkert sätt. Dov Khenins obändiga tro på förändring inspirerar och bidrar till ökad förståelse för Israels politiska utvecklingar, de spänningar som finns i samhället och kampen för fred, jämlikhet och samexistens. Eller som recensenten i Nöjesguiden skriver om filmen; "det är i mångt och mycket även riktat till alla som vill bredda sin insikt och förståelse. En redogörelse om det socioekonomiska läget men också en påminnelse om att krossa gränserna som infekterat tär och river upp olikheter bland oss människor."

LÅNKAR

Om filmen: https:/ /www.folketsbio.se/film/kamrat-dov/
Recension DN: htt ps:// www.dn.se /kultur/nathan-shachar-den-okuvlige-optimisten-dov­ khenin-rvcker-alltid-ut-for-de-maktlosa/
Recension Nöjesguiden: h ttps:// ng.se / recensioner /film/kamrat-dov

Tillbaka