Lära känna och förstå unga palestinier och israeler

Stipendiat
SSU Dalarna

Stipendiebelopp
77000 kr

Sammanfattning
Projektet ”Lära känna och förstå unga palestinier och israeler” syftar till att
1) öka kunskap i SSU och i övriga arbetarrörelsen i Dalarna om situationen för israeler och palestinier i Israel, på Västbanken och i Gaza,
2) stödja individer och organisationer, både israeliska och palestinska, som arbetar för mänskliga rättigheter och folkrätten,
3) deltagarna ska analysera och agera med ledning av det man erfarit på resan samt sprida kunskap,
4) SSU Dalarna avser att fortsätta engagera sig i Palestina-Israel under de närmaste åren med resor, besök och stöd till projekt.

Uppdatering
Lära känna och förstå unga palestinier och israeler
Ett projekt för SSU Dalarna.
1) Vi vill öka kunskap i SSU och i övriga arbetarrörelsen i Dalarna om situationen för israeler och palestinier i Israel, på Västbanken och i Gaza,
2) stödja individer och organisationer, både israeliska och palestinska, som arbetar för mänskliga rättigheter och folkrätten,
3) deltagarna ska analysera och agera med ledning av det man erfarit på resan samt sprida kunskap,
4) SSU Dalarna avser att fortsätta engagera sig i Palestina-Israel under de närmaste åren med resor, besök och stöd till projekt.

Programmet ska växla mellan följande: (1) I naturliga miljöer träffa människor, framför allt ungdomar, i deras vardag och få en inblick hur det är att leva under ockupation. (2) Möten med ungdomsorganisationer och individer som är verksamma i försvar av mänskliga rättigheter och folkrätten. (3) Besök på platser som ger kunskap om den religiösa, historiska och kulturella miljö som finns i Palestina och Israel.
Varje kväll görs en uppföljning i gruppen med analys av dagen.

November 2019 - Februari 2020 sker förberedelse genom studieträffar med föreläsare och studiematerial, i samarbete med ABF.
23 februari – 1 mars 2020 genomförs resan.
Efter resan sker uppföljning med bland annat ordnade av ett eller flera öppna möten i Dalarna, där arbetarrörelsen kan informeras. Utvärdering görs.

Tillbaka