Läkarkandidat på klinisk praktik inom Gynekologi och obstretik i Ghana

Stipendiat
Daniella Karlsson

Stipendiebelopp
15000 kr

Sammanfattning
Syftet med projektet är att bidra till ökad internationell förståelse genom ett medicinskt utbyte.
Mitt främsta mål är att bli en bättre läkarkandidat och framtida läkare, genom att lära mig om medicin och sjukvård i ett land väldigt olikt mitt eget. Jag önskar också lära mig om Ghana och postkolonialism. Mitt långsiktiga mål är att arbeta vidare med global hälsa, vilket jag hoppas denna resa kan vara startskottet för.

Uppdatering
Läkarkandidat på klinisk praktik inom Gynekologi och obstretik i Ghana.

Syftet med projektet är att bidra till ökad internationell förståelse genom ett medicinskt utbyte. Mitt främsta mål är att bli en bättre läkarkandidat och framtida läkare, genom att lära mig om medicin och sjukvård i ett land väldigt olikt mitt eget. Jag önskar också lära mig om Ghana och postkolonialism. Mitt långsiktiga mål är att arbeta vidare med global hälsa, vilket jag hoppas denna resa kan vara startskottet för.

Under min tid på läkarprogrammet i Linköping har jag varit engagerad i IFMSA, en läkarstudentförening som arbetar med humanitära frågor, internationell förståelse, klinik- och forskningsutbyten, mänskliga rättigheter- och fredsfrågor, folkhälsa samt reproduktiv hälsa.
Under mitt tredje år på linjen har jag blivit tilldelad en praktikplats i Ghanas huvudstad, Accra. Under praktiken ska jag få följa läkarnas arbete på förlossningen och gynekologin.

Tack vare att jag tas emot av den lokala studentföreningen IFMSA-Ghana får jag direkt kontakt med lokala läkarstudenter och på så vis en rättvis bild av den ghananska vardagen. Jag kommer att spendera mycket tid med såväl ghanansk vårdpersonal som läkarstudenter och internationella läkarstudenter. Vi kommer att besöka både historiskt viktiga platser såväl som vacker natur.

Tyvärr har allt för många en felaktig bild av utomeuropeiska länder och dess befolkning. Jag önskar att jag genom att dela med mig av mina erfarenheter ska kunna bidra till en något mer nyanserad bild. Det är något som verkligen behövs idag då vi allt oftare i media blir varse om hur svenskar med påbrå från utomeuropeiska länder behandlas illa.
Slutligen hoppas jag på att kunna använda mina erfarenheter från resan under min forskningstermin (termin 8, hösten 2020) då jag ska skriva mitt examensarbete, vilket jag har möjlighet att göra utomlands. Med mina nya kontakter och erfarenheter kommer jag lättare att hitta en frågeställning till mitt arbete, som jag planerar att göra inom området global hälsa vilket är något jag brinner för.

Jag avser också att använda mina nya erfarenheter under mina kommande tre år som läkarkandidat. Mina nya kunskaper kommer med all sannolikhet att gynna mig i mina kontakter med patienter och i mitt medicinska lärande.

Tillbaka