Möten mellan ungdomar i Albanien och Sverige

Stipendiat
Unga örnars Jönköpingsdistrikt

Stipendiebelopp
15000 kr

Sammanfattning
Unga Örnar i Jönköpings län har arbetat med barns rättigheter och demokrati. Önskar nu utveckla detta i möten med ungdomar i Albanien och senare tillsammans med barn och unga i Sverige.
Vår samarbetspartner är Epoka i Fier Albanien som arbetar med demokrati och barnrättsfrågor.
Syftet med projektet är
-att skapa kontakt mellan ungdomar mellan ungdomar i olika delar av Europa
- skapa förståelse för varandras olika situationer
- lära av varandras likheter och olikheter

Slutrapport
Unga Örnar i Jönköping arbetar med barns rättigheter, demokrati och en meningsfull fritid och önskar utveckla detta i möten med ungdomar i Albanien
Vi har kontakt och har haft ett inledande besök hos organisationen Epoka e Re i Fier i Albanien med förhoppning om ett ungdomsutbyte. Epoka e Re är en organisation som arbetar med demokrati ,ungas rättigheter och en meningsfull fritid. Organisationen har nära kontakt med Palmecenter i Albanien.
Våra ungdomar önskar att få möjlighet att utveckla denna kontakt.
Under tiden 12-17 augusti 2019 genomfördes en resa med 5 personer, till Fier som ligger i södra delen av Albanien.
Fyra ungdomar i åldern 18-22 år tillsammans med en äldre ledare i Unga Örnar deltog.
Vi förberedde oss inför resan med studiecirkel om Albanien under vår och sommar och fortsätter med denna under hösten. Detta för att lära om landet, om ungas situation och med kontakt med vår vänorganisation Epoka i Fier, Albanien.
Besöket förbereddes tillsammans mellan våra båda organisationer och mellan våra ungdomar.
Vi hade diskussioner om våra olika verksamheter med barn och unga, om ungas olika möjligheter och hur vi kan fortsätta kontakten. Samtal om frågor om skola, arbete, utbildningsmöjligheter, levnadsförhållanden och framtidsmöjligheter.
Ungdomarna fick stora möjligheter att umgås, samtala och delge varandra om barn/ ungas rättigheter, demokrati och möjlighet att påverka framtiden
Vi gavs även möjlighet att besöka andra delar av landet, och lära av deras historia och landet.
Under vistelsen samlade vi information och dokumenterade, Väl hemma igen i Sverige fortsätter nu projektet. Vi planerar ett bildspel med våra upplevelser samt med information om landet och om ungas situation i Albanien. Vi kommer i första hand att informera i våra övriga befintliga unga örnar avdelningar i distriktet. Vår förhoppning är att vi genom detta ska kunna skapa intresse för internationellt arbete för detta på platser där vi (unga örnar) ännu inte har verksamhet.
Vi är nu tre aktiva avdelningar i Jönköpings län. Vi vill även besöka ungdomarna i minst tre andra orter i länet.
Vi hoppas även kunna sprida detta till ungdomar utanför vår organisation i vårt område.
Vi kommer erbjuda våra vänorganisationer möjlighet att ta del av våra erfarenheter.
Vi hoppas på fortsatta kontakter med ungdomarna i Albanien och att kunna erbjuda dem en vistelse i Sverige framöver och framförallt fortsätta arbeta för barns och ungas rättigheter i våra länder

Stort Tack till Olof Palmes Minnesfond och Olof Palmes internationella Center som möjliggjort vår resa.

Tillbaka