Unga som verkar för fred och säkerhet- Turkiets fredsprocess

Stipendiat
Operation 1325

Stipendiebelopp
40000 kr

Sammanfattning
Ungas möjlighet att höja sina röster i Turkiet är begränsad i samband med ett krympande demokratiskt utrymme och brist på respekt för mänskliga rättigheter.
Vi syftar att synliggöra och stärka ungas inflytande i fredsprocessen. Vårt fokus är på flickor och kvinnor och deras perspektiv kring hållbar fred. Genom informationsspridning av ungas perspektiv av fredsprocessen möjliggör vi för ett ökat utrymme för deras åsikter och i ett större perspektiv, ökade möjligheter för en hållbar fred.

Uppdatering
OPERATION 1325 FÅR STIPENDIUM TILL STUDIEBESÖK I TURKIET

I maj fick Operation 1325:s styrelsetrainees ta emot stipendium från Olof Palme-fonden för att kunna genomföra ett studiebesök i Turkiet. Operation 1325 har länge arbetat kring resolutionen om kvinnor, fred och säkerhet men börjar nu också arbeta med syskonresolutionen 2250 som handlar om unga, fred och säkerhet.

Årets styrelsetrainees ihop med tidigare tänker genomföra ett studiebesök i Turkiet under hösten för att träffa samarbetspartners och se hur ungas möjligheter att organisera sig kring hjärtefrågor ser ut. Syftet med studieresan är särskilt att utforska hur ungas möjligheter att organisera sig kring mänskliga rättigheter, demokratiskt utrymme och hållbar fred ser ut i Turkiet.


Vi kommer huvudsakligen vara i Istanbul och planerar besöket med våra samarbetspartners, etablerade aktörer och gräsrotsaktivister samt unga som organiserar sig kring de tre fokusområdena. Efter hemkomsten till Sverige kommer vi dela med oss av erfarenheterna och medskicken från Turkiet. Vi kommer att se till att de unga turkiska rösterna om demokrati och hållbar fred även får höras i Sverige.

Tillbaka