Leading through Laughter

Stipendiat
Clowner utan Gränser

Stipendiebelopp
40000 kr

Sammanfattning
Leading through laughter är ett nytt utbildningskoncept inom Clowner utan Gränser som syftar till att samla de unika metoder och ledarskap som Clowner utan Gränser använder i arbete med att barn och unga i humanitära kontexter.

Det övergripande målet med projektet är att stärka fredsfrämjande arbete genom skratt och kultur, genom att
utveckla en gemensam metod och ledarskap som genomsyras av kvalité, hållbarhet och en demokratisk värdegrund.

Uppdatering
Leading through laughter

Leading through laughter är ett nytt utbildningskoncept inom Clowner utan Gränser som syftar till att samla ihop och formalisera de unika metoder och ledarskap som Clowner utan Gränser utövar i sitt arbete med att möta barn och unga i humanitära kontexter med behov av fredsfrämjande insatser
Det övergripande målet med projektet är att utveckla och erbjuda en gemensam metod, ledarskap och verktyg som genomsyras av kvalité, hållbarhet och en demokratisk värdegrund, för nya och erfarna artister som arbetar i humanitära kontexter.

Projektbeskrivning
Clowner utan Gränser arbetar för att sprida skratt, hopp och drömmar till barn som lever i extrem utsatthet. Syftet med vårt arbete är att genom kultur, lek och humor, språk som barn & unga själva talar, stärka psykosocial hälsa med fokus på stärkt självkänsla, gemenskap, fantasi och kreativitet, samt att motverka våld, frustration och apati. Genom att ge verktyg för barn och unga att själva ta tillbaka agens och makt kan de finna kraft och verktyg för förändring. Genom att stärka barns psykosociala hälsa så lägger vi grunden för en positiv, hållbar, demokratisk samhällsutveckling.

Utöver sin artistiska och pedagogiska kompetens behöver våra artister besitta stora kunskaper i hur en leder barn och unga på ett inkluderande, jämställt och humant sätt, i mycket svåra humanitära kontexter. Clowner utan Gränser kommer därför att under 2019 att fördjupa sitt arbete för kompetensutveckling och kvalitetssäkring med fokus på hur vi leder i fredsfrämjande insatser.
För att säkerställa att vi håller god kvalité och kan möta de behov som finns lanserar vi nu kompetensutbildningsprogrammet, Leading through laughter, som riktar sig till unga och nya artister i vårt nätverk med fokus på att leda kreativt arbete med barn/unga i mycket komplexa humanitära situationer. Genom programmet kommer vi säkerställa att vi har en större bas av artister med goda kunskaper i att möta och leda barn i humanitära katastrofer och för att på sikt stärka ett fredsfrämjande arbete.

Tillbaka