Lab: Nationalism

Stipendiat
ABF Malmö

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning
Lab: Nationalism är en serie events och workshops där nationalism undersöks ur olika perspektiv. Film och konst används för att väcka engagemang, föreläsningar och samtal för att fördjupa och bredda kunskap. I workshops inventeras, utvecklas och praktiseras metoder. Syftet är att unga som är eller vill bli engagerade i demokratiseringsarbete ska bredda och fördjupa sin kunskap och inspireras att utveckla metoder. Målet är att fler engagerar sig och fler samarbeten sker i antirasistiskt arbete.

Uppdatering
Lab: Nationalism är en serie events och workshops där nationalism undersöks ur olika perspektiv. Film och konst används för att väcka engagemang, föreläsningar och samtal för att fördjupa och bredda kunskap. I workshops inventeras, utvecklas och praktiseras metoder. Syftet är att unga som är eller vill bli engagerade i demokratiseringsarbete ska bredda och fördjupa sin kunskap och inspireras att utveckla metoder. Målet är att fler engagerar sig och fler samarbeten sker inom antirasistiskt arbete. Det första tillfället äger rum den 28:e oktober kl 13-18 i ABF:s lokaler på Spånehusvägen 47 i Malmö.

Slutrapport
Vad gjordes
Genom föreläsningar och filmvisningar, diskussioner och workshops, har vi lyft begreppet nationalism i Sverige och i Östeuropa. Vi har belyst hur den kan uttryckas i människors vardag, i media och i ultra-nationalistiska grupperingar, från spridande av åsikter till fysiskt våld i gatusammandrabbningar och ultra-nationalistiska gruppers nätverksbyggande internationellt. Vi har belyst hur etniska minoriteter mött och möter nationalism och vi har lärt oss om komplexiteten i hur nationalism kan uttryckas i en kontext där identitetsskapande efter en nations självständighet är en lång process. Som för Östeuropeiska länder efter Sovjetunionens fall. Vi har lyft försök till motverkan mot nationalism som förtrycker och byggande av demokrati, bl a genom användande av kultur. I föreläsningar, diskussioner och workshops har konstnärer från Ukraina och Slovenien inspirerat i hur konst och film kan användas för att skapa motstånd och bygga demokrati. Vid varje evenemang har diskussioner varit en viktig del. Vi har vid varje evenemang erbjudit ett längre program med film och föreläsningar där deltagare kunnat stanna hela programmet eller komma på enskilda programpunkter för att skapa tillgänglighet. Många har stannat för att delta i diskussioner. Efter varje programpunkt har diskussioner getts utrymme där vi hjälpt till att lyfta frågeställningar utifrån det som presenterats under evenemanget. Genom att bjuda in föreläsare och workshopledare från en annan region i världen, har vi kunnat lära oss av deras erfarenheter av nationalism i sin del av världen och hur de skapar motstånd och arbetar för demokrati. Genom workshops har vi undersökt kreativa metoder för motståndsarbete och demokratibyggande. Vi bjöd in journalister och konstnärer som arbetar i en politisk kontext och lärde av deras motståndsarbete och demokratibyggande.

Resultat
Runt 50 personer har tagit del av arrangemangen. Vi hade hoppats att fler skulle delta genom samarbete med motståndsrörelser i regionen och genom erbjudande till skolor. Hösten 2019 var en intensiv period för många motståndsgrupper då flera större konflikter i världen upptog deras tid och engagemang, bl a upptrappad konflikt i Syrien och protester i Chile. Det gjorde att flera av dem tvingades omprioritera sin tid och verksamhet. Vi arrangerade dock en programpunkt i samarbete med ARNA i Lund. Flera skolor visade även intresse, men ledde inte till så många besök.
Genom att vi har filmat föreläsningar och genom att flera av filmerna vi visade finns att se online, kommer vi att lägga upp länkar till dessa så att fler kan ta del av det program vi hade. Det gör även att vi kan erbjuda skolor att komma till dem med vårt material och erbjuda visningar med efterföljande diskussioner. I samband med det har vi diskuterat samarbete med Antirasistiska Filmdagar. Vi planerar även att fortsätta med workshops och erbjuda motståndsgrupper att delta för att utforska metoder som används och hur kreativa uttryck kan användas i motståndsarbetet och för demokratiskapande. Projektet är i den form det utfördes med filmvisningar och föreläsningar även tänkt att fortsätta genom att involvera en annan internationell kontext, nästa gång Sydasien och Indien mer specifikt. Vi kommer att söka finansiering under våren för att fortsätta med detta arbete. Vi ser därför projektet vi genomfört som en start på detta långsiktiga arbete och att vi genom projektet har kunnat bygga upp ett arkiv med inspirations- och diskussionsmaterial som även det kan bidra till fortsatt arbete.

Bidrag
Genom projektet har vi bidragit till internationell förståelse genom att bjuda in föreläsare och workshopledare från Ukraina, genom att vi visat film från Grekland och Östeuropa och genom att bjuda in etniska minoriteter från Chile och Rumänien. Antirasistiskt arbete har diskuterats i efterföljande diskussioner och i workshops.

Tillbaka